Parohia Sfântul Nicolae – Șoimești

Anii 1694-1700
Ridicarea bisericii

 Biserica cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” din satul Șoimesti a fost ridicată pe moșia boierului Șoimescu, construită din bârne de lemn, pe temelie de piatră. De-a lungul timpului dreptcredincioșii înaintași au manifestat o permanentă grijă pentru îngrijirea acestui sfânt locaș. Biserica a fost inițial mai sus, lângă fântâna din punctul Nicodim, adusă fiind pe o sanie din lemn special construită, trasă de 8 perechi de boi, sub directă supraveghere a soției boierului.

Anii 1876-1907
Reparatii si adaugarea de corpuri noi

 În anul 1876 biserica a fost tencuită și zugrăvită, în anul 1903 i s-a ridicat o mica turlă și s-a refăcut acoperișul, iar în 1907 a fost reparată din nou.

Anul 1930
Reparatie capitala

 S-a facut o reparație capitală, biserica fiind renovată la interior și exterior, rămânând de completat pictura, care era ștearsă.

1972
Imprejmuirea curtii bisericii

 S-a făcut împrejmuirea curții bisericii din Șoimești cu plasă de sârmă și au fost ridicate porțile de la intrarea principală.

Anul 1976
Curent electric

 S-a introdus curentul electric la bisericile din Rotari și Soimești.

Anul 1977
Cutremur

 Bisericile din cele două sate au fost grav avariate și ulterior au fost reparate prin străduința enoriașilor.

Anii 1986-1987
Reparatii capitale

 Bisericuța din Șoimești, grav deteriorată, a fost serios reparată, din nou. La desfacerea acoperișului s-a constatat că, din cauza deplasării spre exterior a pereților, se mai suprapunea peste aceștia doar 2 cm, amenințând cu prăbușirea. S-a hotărât repararea urgentă a sfântului lăcaș, s-a dezgolit fundația și s-a ridicat pe vinciuri în partea de est cu 75 cm, pentru a reveni la nivel; s-a spart fundația veche pe ,,tălpi’’, s-a turnat una nouă din beton armat, cu pinteni de metal, care să facă legătura dintre fundația de beton și structura din lemn a bisericii, s-a scos pardoseala din piatră, fiind înlocuită cu una din beton armat, edificându-se soleea, care nu exista până atunci, s-a înlocuit acoperișul cu unul nou, s-a consolidat bolta bisericii, care amenința să se prăbușească, cu 40 de bucăți din fier cu filet, s-au turnat bordurile exterioare și platoul de beton din partea de nord-est, pentru procesiuni și slujbe speciale, s-a construit o catapeteasmă din cărămidă, s-a ridicat cu 20 cm piciorul Sfintei Mese din Sfântul Altar și s-au refăcut pereții pe interior si exterior, toate lucrările respectând cracteristicile inițiale de construcție. La data de 8 august 1987 se încheie acest șir de lucrări.

Anii 1992-1994
Pictura si târnosire

 S-a realizat din nou pictura în frescă. Toate lucrările acestea, cât și înzestrarea cu podoabe noi, au fost posibile datorită dragostei jertfelnice a dreptmăritorilor creștini din satul Șoimesti, cât și a evlavioasei familii, noul ctitor al bisericii – Inginer Gheorghe și Lucia Dăncescu, din Ceptura de Sus – Bălălăi, care a donat parohiei în anul 1992 suma de 350.000 lei. Lucrările fiind terminate, în ziua de 6 mai 1994 – Praznicul „Izvorul Tămăduirii” – s-a săvârșit târnosirea sfântului locaș de catre Preasfințitul Episcop Vicar Teodosie Snagoveanul, ca delegat al Preafericitului Părinte Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române Teoctist, înconjurat de un distins sobor de preoți.

Anul 2016
Statut de parohie

 Până în anul 2016, biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” Șoimești a fost filie a Parohiei Rotari, care era compusă din satele Rotari, Malu Roșu și Șoimești. Începându cu anul 2016, satul Șoimești are propria parohie, Parohia Șoimești, de sine stătătoare.

Preoti și personalităţi remarcabile

  Aceste locuri poartă pecetea timpului şi a istoriei, căci la câţiva km, la Budureasa, a fost descoperit un castru român, iar mai târziu mulţi domnitori, ostaşi şi oameni de vază au trecut prin Rotari şi Șoimeşti în drumul pe Valea Teleajenului către Mizil. Marele voievod Mihai Viteazul (1593-1601) a trecut în timpul uneia dintre retragerile sale prin apropiere, pe la Bălălăi. Pe Valea Mănăstirii sau pe dealul Lilieci, unde se spune că a existat în trecut o mănăstire de călugări, voievodul a avut legături duhovnicești cu preotul Stan, care i-a devenit duhovnic. Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu (1688-1714), de asemenea, a așteptat în apropiere de Urlați deznodământul bătăliei dintre Imperiul rus și cel otoman.
  Aici au poposit câteva personalităţi remarcabile ale Bisericii şi culturii române. În perioada 1925-1935 a păstorit preotul Ioan Gafton, viitorul episcop al Râmnicului şi Argeşului. În acest timp, conform mărturiei romanului biografic Lucrătorii viei, ce descrie activitatea pastorală a preotului Gafton pe aceste meleaguri, au trecut pe aici, cu ocazia cercetărilor istorice si geografice, Nicolae Iorga şi Simion Mehedinţi.
  Amintim și câțiva dintre preoții cunoscuți ai parohiei Rotari: Pr. Ioniță Stoica a păstorit pe la anii 1875, Pr. Constantin Rădulescu și Pr. Vasile Georgescu până în anul 1902, Pr. Gheorghe la 1903, când a fost renovată biserica din Rotari, Pr. Ioan Dumitrescu, din 1903 la 1913, Pr. Ioan Popescu, între 1913 si 1920, ieromonahul Gurie Florea, din 1920 la 1925, când vine preotul Ioan Gafton, „primul dintre slujitori licențiat în teologie”.
  Începand cu data de 1 ianuarie 2021, a fost instalat ca paroh al bisericii "Sfantul Ierarh Nicolae" din Parohia Soimesti părintele Ilie Dumitrel. Hirotonia întru diacon și preot s-a facut în data de 15, respectiv 21 noiembrie 2020, de către Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.
  Din purtarea de grijă a lui Dumnezeu și a Maicii Domnului, de-a lungul veacurilor biserica din Șoimești a rămas și va rămâne o pavăză și mărturie a adevăratei credințe pe marea vieții trecătoarea și învolburate.