Parohia Sfântul Nicolae
Șoimești

Despre parohia noastră

Biserica cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” din satul Șoimesti a fost ridicată pe moșia boierului Șoimescu între anii 1694-1700, construită din bârne de lemn, pe temelie de piatră. De-a lungul timpului dreptcredincioșii înaintași au manifestat o permanentă grijă pentru îngrijirea acestui sfânt locaș.
Acest sfânt lăcaș poartă pecetea timpului şi a istoriei, căci la câţiva km, la Budureasa, a fost descoperit un castru roman, iar mai târziu mulţi domnitori, ostaşi şi oameni de vază au trecut prin Rotari şi Șoimeşti în drumul pe Valea Teleajenului către Mizil. Marele voievod Mihai Viteazul (1593-1601) a trecut în timpul uneia dintre retragerile sale prin apropiere, pe la Bălălăi, iar Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu (1688-1714) a așteptat în apropiere de Urlați deznodământul bătăliei dintre Imperiul rus și cel otoman.

Revista parohială

Revista săptămânală a Parohiei Șoimești, cuprinzând cuvinte de folos la duminicile și sărbătorile din săptămâna în curs și programul slujbelor și activităților.

Ultimele noutăți